קיץ תשעז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תורת הענישה

93-301-30

ד"ר תומר עינת

29.10.17

18:00

3.12.17

18:00

סטיה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

5.11.17

18:00

10.12.17

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

15.10.17

18:00

19.11.17

18:00

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

22.10.17

18:00

26.11.17

18:00