פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

ניקוד

 

 

 

סמינריון 1 -
משאבי אנוש

פסיכולוגיה חיובית - סמינריון

ד"ר דביר קוה

93-223-40

2-2

הגורם האנושי בארגון

פרופ' ליאת קוליק

93-213-40

2-2

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

2-2

משפחה וקריירות

ד"ר רינה שחר

93-211-40

2-2

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

2-2

 

 

 

סמינריון 2 -
מדעי המדינה

מגדר ועבודה

ד"ר שגית שילה לוין

93-209-40

2-2

סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

2-2

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

2-2

תהליכי תקצוב

ד"ר הדר ליפשיץ

93-142-40

2-2

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

2-2

 

 

 

 

חובה

מחשבה מדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

93-053-40

2-2

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר אמיר זילבר

93-252-40

2-2

מבוא ליחב"ל

ד"ר קובי דביר

93-052-40

2-2

יחב"ל-  קבוצה 1 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-41

1-1

יחב"ל- קבוצה 2 תרגיל

מר ניר לויטן

93-052-42

1-1

 

 

 

בחירה

סמינר משאבי אנוש (בחירה במ.אנוש)

ד"ר ראובן חיראק

93-215-40

2-2

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

93-056-40

2-0

ניהול שינויים בארגון

ד"ר דודי שלום

93-232-40

4-0

ניהול קשרי עובדים (העשרה)

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-40

2-2

יהדות

מועדי ישראל

ד"ר בועז שפיגל

02-473-57

4-0