בחינות תשע"ח

מועדי בחינות לשנה"ל תשע"ח - מורשה כ"ג

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

7.1.18

18:00

25.2.18

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש עירון

21.1.18

18:00

4.3.18

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל'

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

4.2.18

18:00

11.3.18

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

18.2.18

18:00

18.3.18

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל'

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

3.6.18

18:00

26.8.18

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

29.4.18

18:00

15.7.18

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

6.5.18

18:00

29.7.18

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

27.5.18

18:00

12.8.18

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

17.5.18, יום ה'

12:30

5.8.18

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש עירון

10.6.18

18:00

24.7.18,

יום ג'

12:30

המאבק על ההגמוניה

93-445-20

ד"ר דוד קורן

8.7.18

18:00

6.9.18,

יום ה'

16:00

עבריינות נוער

93-329-20

גב' תהל אוזן

17.6.18

18:00

16.9.18

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורסי אנגלית
 

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' ורדית יעקבי

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' מגי ארט

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-03

שנתי

גב' גילית וייס - קלמנוביץ

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-04

שנתי

גב' יעל אדלר

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר אנה ליובמן

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר ענבר קמינסקי

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א'

41-914-15

סמסטר א'

גב' שושנה פט

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א

 

גב' נירה הראטי

28.1.18

09:00

8.2.18

9:00

מתקדמים ב'

41-922-16

סמסטר א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

28.1.18

09:00

8.2.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר אנה ליובמן

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון

 

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב

גב' נירה הראטי

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב 41-922-55 סמסטר ב גב' אסתר אייזנברג 24.6.18 9:00 4.7.18 9:00
 
 
מועדי בחינות לקורס הבעה מתוקשב
 
06-010-85- קורס מתוקשב המתקיים בסמס' א':
מועד א' - 30.1.18 בשעה 12:30
מועד ב' - 8.3.18 בשעה 12:30
 
06-010-86 - קורס מתוקשב המתקיים בסמס' ב':
מועד א' - 28.6.18 בשעה 9:00