עמנואל (מזה"ת)- מחזור ט'

 

תואר שני בלימודי המזרח התיכון

בשיתוף המחלקה למזרח תיכון והמדור לזרועות הביטחון

תכנית "עמנואל" (ע"ש סא"ל עמנואל מורנו ז"ל)- מחזור ט'

 

מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטים ידע מעמיק בסוגיות נבחרות במזה"ת בן זמננו בתרבות האסלאם וכן כלים לשוניים בשפות המזרח תיכוניות. הנושאים בהם תעסוק התכנית יכללו סוגיות אזוריות כגון האסלאם הרדיקאלי, יחסי סונה ושיעה במזרח התיכון וכן נושאים ממוקדים כגון: חברה, פוליטיקה וכלכלה במדינות המזרח התיכון כדוגמת מצרים, לבנון ואיראן.

 

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בלימודי מזרח תיכון במסלול ב'- ללא תזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

 

קהל היעד:

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים, העובדים במסגרת התעשיות הביטחוניות ומשרדי הממשלה השונים ולקהל הרחב.

 

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 76 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שלמדו במסגרת מכללת דרבי עד שנת 2008 ידרשו לעבור בחינה GMAT  בציון מעל 70%.

 

מתכונת התכנית:

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו במשך 3 סמסטרים- א'+ ב'+ קיץ (אוקטובר 2018 עד אוקטובר 2019). סטודנטים שנדרשים לבצע השלמות יחלו את לימודיהם בסמסטר קיץ  2018  (הסמסטר שלפני תחילת שנת הלימודים).

ימי הלימוד: הלימודים יתקיימו בימים חמישי (בין השעות 14:00-22:00) ושישי (בין השעות 8:00-14:00). קורסי ההשלמה יתקיימו באותה המתכונת.

 

שכ"ל:

שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.

סכום זה אינו כולל: לימודי אנגלית כשפה זרה, קורסי השלמה לתואר שני.

* שכר הלימוד הבסיסי משתנה בכל שנה על פי המדד המעודכן לאותה שנה.

 

חובות נוספות לתואר:

  1. אנגלית- על הסטודנטים ללמוד קורס אנגלית לתואר שני. הקורס יתקיים במסגרת התכנית.

סטודנטים שסיימו קורס אנגלית בתואר ראשון בציון 85 ומעלה או בעלי פטור ע"ס פסיכומטרי מ10 השנים האחרונות, תיבדק האפשרות לפטור מתואר שני באמצעות בקשה ליחידה ללימודי אנגלית. הפטור יינתן על פי כללי האוניברסיטה. ניתן גם להיבחן במבחן מיון באנגלית לתואר שני. להלן לינק לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://www.biu.ac.il/HU/ef/home/efl.html

  1. קורסי השלמה- ישנם 3 קורסי השלמה לתואר ובחינת פטור. סטודנט שלא למד אותם בעבר, ילמד קורסים אלו בקיץ שלפני תחילת התואר. עמידה בהצלחה בקורסים אלו מהווה תנאי הכרחי לתחילת לימודי התואר. כמו כן נדרשת בחינת פטור בהדרכה ביבליוגרפית, לסטודנטים שלא למדו במהלך לימודי התואר הראשון שיטות מחקר או כתיבה אקדמית.
  2. יהדות- סטודנט בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש. (קורס שלא למד בתואר ראשון).

סטודנט בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור לזרועות הביטחון- טל בן שבת:

טלפון: 03-5317005/6 / מייל: moran.yitzhak@biu.ac.il / אתר האינטרנט: http://mzb.biu.ac.il

 

פירוט תכנית הלימודים והדרישות לתואר

 

קורסי השלמה לתואר   (לסטודנטים שלא למדו קורסים אלה במסגרת התואר הראשון)

שם קורס

מרצה

ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית (בחינה בלבד)

ד"ר יוסי מן

בחינת פטור

מבוא לאסלאם

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

2 ש"ש

ערבית למתחילים (ספרותית ומדוברת)

גב' ענת בבצ'יק + ד"ר נסיה שמר

4 ש"ש

 

הערות:

  • הדרכה ביבליוגרפית- סטודנטים שלמדו במהלך התואר הראשון קורסים בשיטות מחקר וכן קורסים בכתיבה אקדמית יהיו זכאים לפטור מבחינה זו.
  • סטודנטים שלמדו ערבית במסגרת שירותם בכוחות הביטחון ו/או נבחנו ב4 יח"ל לפחות בתעודת הבגרות- תיבחן אפשרותם לקבל פטור באמצעות הצגת אישורים מתאימים ורק לאחר בדיקה מקיפה ואישור הועדה לתואר שני.

 

תכנית הלימודים

שם קורס

מרצה

ש"ש

סוגיות באסלאם המודרני

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

סמינריון מבוא למחקר מתקדם: הסכסוך ערבי - ישראלי

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה באיראן - הרצאה

פרסית: תרגיל

פרופ' זאב מגן

מוריה סובול+ בנימין פאקנהאד

2 ש"ש

2 ש"ש

סמינריון- עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק? / "מכאן ולשאם": סוריה היטוריה של חברה ומדינה

ד"ר אלישבע מיכליס / ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

דת ולאומיות במזרח התיכון

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

ד"ר צוריאל ראשי

2 ש"ש

לאומיות פלסטינית

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת / ארגוני טרור במזה"ת

ד"ר יוסי מן / ד"ר אלעד בן דרור

2 ש"ש

סה"כ

 

18 ש"ש (לא כולל השלמות)

 

*התכנית כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות

 

חובות נוספות לתואר:

אנגלית כשפה זרה

אפשרות לפטור ע"ס תואר ראשון לבעלי ציון 85 ומעלה או ע"ס ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי. עפ"י דרישות המחלקה לאנגלית כשפה זרה.

יהדות

בוגרי אוניברסיטת בר אילן- 2 ש"ש- קורס אחד

בוגרי מוסד אקדמי אחר מלבד בר-אילן- 4 ש"ש- 2 קורסים