לו"ז קיץ תשע"ח

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ח מורשה  כג'

 

 

יום שלישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

26.6

16:00-18:00

 

29.6

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

3.7 תחילת סמסטר קיץ

16:00-18:00

פרקים נבחרים 1

6.7

7:30-9:00

רמב"ם 1

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

10.7

16:00-18:00

טרור וגרילה

13.7

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

17.7

16:00-18:00

טרור וגרילה

20.7

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

24.7

16:00-18:00

טרור וגרילה

27.7

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

31.7

16:00-18:00

טרור וגרילה

3.8

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

7.8

17:00-18:00

פרקים נבחרים 2

10.8

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

14.8

16:00-18:00

טרור וגרילה

17.8

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

21.8

16:00-18:00

טרור וגרילה

24.8

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

28.8

16:00-18:00

פרקים נבחרים 3

31.8

7:30-9:00

רמב"ם 2

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

4.9

16:00-18:00

טרור וגרילה

7.9

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

11.9 (ראש השנה)

 

14.9

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

18.9 (ט' תשרי)

 

21.9

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

25.9 (א' חול המועד)

 

28.9 (ד חול המועד)

 

 
 
 
 

2.10.18

16:00-18:00

טרור וגרילה

5.10.18

7:30-9:00

זהויות יהודיות

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

זהויות יהודיות - סיום 

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

9.10.18

16:00-18:00

טרור וגרילה - סיום

12.10.18

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

שיטות מחקר - סיום

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

14.10.18 תחילת שנת תשע"ט

16:00-18:00

 

 

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00