לו"ז קיץ תשע"ח

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ח ניצבים ט"ז

 

 

יום רביעי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

27.6

16:00-18:00

 

29.6

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

4.7 תחילת סמסטר קיץ

16:00-18:00

 

6.7

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

11.7

16:00-18:00

סטיה חברתית

13.7

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

18.7

16:00-18:00

סטיה חברתית

20.7

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

25.7

16:00-18:00

סטיה חברתית

27.7

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

1.8

16:00-18:00

סטיה חברתית

3.8

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

8.8

16:00-18:00

סטיה חברתית

10.8

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

15.8

16:00-18:00

סטיה חברתית

17.8

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

22.8

16:00-18:00

סטיה חברתית

24.8

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

29.8

16:00-18:00

סטיה חברתית

31.8

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

5.9

16:00-18:00

סטיה חברתית

7.9

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

12.9 (צום גדליה)

 

14.9

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

9:20-10:50

אכיפת החוק

 

10:55-12:25

סטיה חברתית

 

12:30-14:00

סטיה חברתית

 

19.9 (יום כיפור)

 

21.9

7:30-9:00

אכיפת החוק

 

9:20-10:50

אכיפת החוק  - סיום

 

10:55-12:25

סטיה חברתית

 

12:30-14:00

סטיה חברתית

 

25.9 (ב חול המועד)

 

28.9 (ד חול המועד)

 

 
 
 
 

3.10.18

16:00-18:00

סטיה חברתית

5.10.18

7:30-9:00

סטיה חברתית

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

סטיה חברתית

 

19:50-21:20

תורת הענישה

10:55-12:25

תורת הענישה

 

 

 

12:30-14:00

תורת הענישה

 

10.10.18

16:00-18:00

סטיה חברתית

12.10.18

7:30-9:00

סטיה חברתית

 

18:10-19:40

תורת הענישה

9:20-10:50

סטיה חברתית - סיום

 

19:50-21:20

תורת הענישה - סיום

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-סיום

 

14.10.18 תחילת שנת תשע"ט

16:00-18:00

 

 

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00