לו"ז קיץ תשע"ח

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ח ניצבים ט"ו

 

יום רביעי

יום שישי

27.6

16:00-18:00

 

29.6

7:30-9:00

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

12:30-14:00

 

4.7 תחילת סמסטר קיץ

16:00-18:00

קביעת מדיניות

6.7

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

11.7

16:00-18:00

קביעת מדיניות

13.7

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

ספרי תורה - מפגש 1

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

18.7

16:00-18:00

קביעת מדיניות

20.7

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

25.7

16:00-18:00

קביעת מדיניות

27.7

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

1.8

16:00-18:00

קביעת מדיניות

3.8

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

8.8

16:00-18:00

קביעת מדיניות

10.8

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

15.8

16:00-18:00

קביעת מדיניות

17.8

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

22.8

16:00-18:00

קביעת מדיניות

24.8

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

29.8

16:00-18:00

קביעת מדיניות - סיום

31.8

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

5.9

16:00-18:00

 

7.9

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

 

9:20-10:50

הפרעות אכילה

19:50-21:20

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

12.9 (צום גדליה)

 

14.9

7:30-9:00

הפרעות אכילה

9:20-10:50

הפרעות אכילה

10:55-12:25

מועדי ישראל

12:30-14:00

מועדי ישראל

19.9 (יום כיפור)

 

21.9

7:30-9:00

 

9:20-10:50

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

12:30-14:00

מועדי ישראל

25.9 (ב חול המועד)

 

28.9 (ד חול המועד)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.18

16:00-18:00

הפרעות אכילה

5.10.18

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

ספרי תורה - מפגש 2

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

10.10.18

16:30-18:00

המאבק על ההגמוניה

12.10.18

7:30-9:00

הפרעות אכילה

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה - סיום

9:20-10:50

הפרעות אכילה - סיום

19:50-21:20

עבריינות נוער - סיום

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל - סיום

14.10.18 תחילת שנת תשע"ט

16:00-18:00

 

 

7:30-9:00

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00