לוח בחינות קורסי השלמה - קיץ תשע"ח

לוח בחינות - עמנואל ז', תשע"ח

סמסטר קיץ (קורסי השלמה)

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

הדרכה בבליוגרפית בחינת פטור

19-099-56

ד"ר יוסי מן

02.09.18 יום א

09:00

14.10.18 יום א

12:30

מבוא למזה"ת

19-103-56

ד"ר מנחם מרחבי

04.10.18 יום ה

09:00

11.11.18 יום א

09:00

מבוא לאסלאם

19-101-56

ד"ר נסיה שמר

11.10.18 יום ה

09:00

04.11.18 יום א

09:00

ערבית למתחילים

19-004-56

גב' ענת בבצי'ק+ ד"ר נסיה שמר

21.10.18 יום א

09:00

18.11.18 יום א

09:00