בחינות קיץ תשע"ח

לוח בחינות – קיץ תשע"ח

זרועות הביטחון

 

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

מורשה כ"ב

 

קורס

מס' קורס

מרצה

סיום קורס

מועד א

 

שעה

מועד ב

 

שעה

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

8.10.18

 

11.11.18

 

18:00

13.12.18

– יום ה'

 

09:00

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר

5.10.18

28.10.18

 

18:00

23.12.18

 

18:00

טרור וגרילה

93-125-21

ד"ר איתמר ריקובר

5.10.18

21.10.18

 

18:00

16.12.18

 

18:00

ספרי תורה

01-002-59

ד"ר איתן פינקלשטיין

5.10.18

14.10.18

 

18:00

25.11.18

 

18:00

מועדי ישראל

02-473-59

ד"ר בועז שפיגל

5.10.18

4.11.18

 

18:00

30.12.18

 

18:00