בחינות קיץ תשע"ח

לוח בחינות – קיץ תשע"ח

זרועות הביטחון

 

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

מורשה כ"ג

קורס

מס' קורס

מרצה

סיום קורס

 

מועד א

 

 

שעה

מועד ב

 

שעה

מבוא לאסטרטגיה

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

5.10.18

14.10.18

 

18:00

18.11.18

 

18:00

שיטות מחקר

93-003-20

 

ד"ר נדב אופיר

8.10.18

28.10.18

 

18:00

16.12.18

18:00

פרקים נבחרים

 

93-066-20

 

 

ד"ר דב לויטן

4.9.18

7.10.18

 

18:00

11.11.18

18:00

זהויות יהודיות בישראל – חברה ופוליטיקה

93-135-20

פרופ' אשר כהן

 

5.10.18

21.10.18

 

18:00

25.11.18

 

18:00

טרור וגרילה

93-125-20

ד"ר איתמר ריקובר

8.10.18

4.11.18

 

18:00

23.12.18

 

18:00

 

רמב"ם

03-099-59

ד"ר מאיר סיידלר

31.8.18

16.9.18

18:00

29.11.18 –

 יום ה'

09:00