בחינות קיץ תשע"ח

לוח בחינות – קיץ תשע"ח

זרועות הביטחון

 

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

משא"ן י'

קורס

מס' קורס

מרצה

סיום קורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קווה

8.10.18

28.10.18

18:00

16.12.18

18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

93-207-40

ד"ר רינה שחר

5.10.18

14.10.18

18:00

18.11.18

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן - ניסן

8.10.18

21.10.18

18:00

25.11.18

18:00

שיטות מחקר

93-003-42

ד"ר אפרים גרוסמן

8.10.18

4.11.18

18:00

23.12.18

18:00

רמב"ם

03-099-56

ד"ר מאיר סיידלר

31.8.18

7.10.18

18:00

11.11.18

18:00