כיתות לימוד

כיתות לימוד לתשע"ט- תכנית עמנואל

שם קורס

מספר קורס

מרצה

סמסטר א'

סמסטר ב'

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

בניין 605 חדר 11

בניין 604 חדר 11

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

בניין 605 חדר 11

בניין 604 חדר 11

 פרסית- תרגיל

19-901-57

מוריה סובול

 בניין 605 חדר 11

בניין 604 חדר 64

פרסית- תרגיל

19-901-58

בנימין פקנהאד

בניין 605 חדר 13

בניין 605 חדר 105

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

בניין 605 חדר 11

בניין 604 חדר 11

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

בניין 404 חדר 101

בניין 505 חדר 2

סמינריון- עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק?

19-875-56

ד"ר אלישבע מכליס

בניין 404 חדר 101

בניין 605 חדר 105

סמינריון- "מכאן ולשאם"- סוריה היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

בניין 403 חדר 67

בניין 505 חדר 105

דת ולאומיות במזרח התיכון

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

בניין 404 חדר 101

-

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

-

בניין 505 חדר 2

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

ט.נ

ט.נ