לוח זמנים עמנואל ט' - תשפ"א

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א
עמנואל ט'

 

סמסטר א'

 

יום חמישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

22/10/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

23/10/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

29/10/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

30/10/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

05/11/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

06/11/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

12/11/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

13/11/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

19/11/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

20/11/2020

8:00-10:00

יהדות - סוגיות בנושאים אקטואליים

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

26/11/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

27/11/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

03/12/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

04/12/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

11:45-13:15

יהדות - סוגיות בנושאים אקטואליים

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

10/12/2020

חנוכה

11/12/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

17/12/2020

חנוכה

18/12/2020

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

24/12/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

25/12/2020

צום י' בטבת

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

31/12/2020

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

01/01/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

07/01/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

08/01/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

14/01/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

15/01/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

21/01/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

22/01/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר
24/01/2021 - 05/03/2021

 

סמסטר ב'

 

יום חמישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

11/03/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

12/03/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

18/03/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

19/03/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

23/03/2021

חופשת פסח

26/03/2021

חופשת פסח

 

01/04/2021

חופשת פסח

02/04/2021

חופשת פסח

 

08/04/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

09/04/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

15/04/2021

יום העצמאות

16/04/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 
 

22/04/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

23/04/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

29/04/2021
ערב לג בעומר

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

30/04/2021
לג בעומר

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

06/05/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

07/05/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

13/05/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

14/05/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

20/05/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

21/05/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

27/05/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

28/05/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

03/06/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

04/06/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

10/06/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

11/06/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

17/6/21

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

18/06/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

24/06/2021

14:00-16:00

אנגלית לתואר שני

25/06/2021

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית - הרצאה

10:00-12:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

18:00-20:00

פרסית - תרגיל

12:00-14:00

סמינריון - עיראק / סוריה

 

20:00-22:00

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר
27/06/2021 - 23/07/2021

 

סמסטר קיץ

 

יום חמישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

29/07/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

30/07/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

05/08/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

06/08/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

12/08/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

13/08/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

19/08/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

20/08/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

26/08/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

27/08/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

02/09/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

03/09/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

09/09/2021

צום גדליה

10/09/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 
 

16/09/2021

יום כיפור

17/09/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 
 

23/09/2021

סוכות

24/09/2021

סוכות

 
 
 
 

30/09/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

01/10/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

07/10/2021

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

08/10/2021

8:00-10:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון - נפט וכלכלה במזה"ת / ארגוני טרור  במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

10/10/21  שנה"ל תשפ"ב

 
 

פירוט תכנית הלימודים- תכנית עמנואל מחזור ט', תשפ"א

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

דת ולאומיות במזרח התיכון

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה- הרצאה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית- תרגיל

19-901-57

גב' מוריה סובול

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית- תרגיל

19-901-58

מר בנימין פאדנהאד

2 ש"ש

א'+ב'

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון - מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון - עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק?

19-875-56

ד"ר אלישבע מכליס

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון - "מכאן ולשאם": סוריה- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

א'+ב'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

לאומיות פלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

קיץ

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- ארגוני הטרור במזה"ת

19-720-56

ד"ר אלעד בן דרור

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

חובות נוספות לתואר

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- סוגיות בנושאים אקטואלים

02-093-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ