לוח זמנים עמנואל ז' - תשע"ט

עמנואל מחזור ז'- לו"ז שנת תשע"ט

 

סמסטר א'

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 605 חדר 11

תרגול פרסית: בניין 605 חדר 13

בניין 404 חדר 101

סמינריון "סוריה": בניין 403 חדר 67

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

18.10.18

14:00-16:00

אנגלית

19.10.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

 

 

 

 

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

25.10.18

14:00-16:00

אנגלית

26.10.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

1.11.18

14:00-16:00

אנגלית

2.11.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

8.11.18

14:00-16:00

אנגלית

9.11.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- מפגש 1

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

15.11.18

14:00-16:00

אנגלית

16.11.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

22.11.18

14:00-16:00

אנגלית

23.11.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

29.11.18

14:00-16:00

אנגלית

30.11.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

6.12.18

חנוכה אין לימודים

7.12.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- מפגש 2

 

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 
 

13.12.18

14:00-16:00

אנגלית

14.12.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

20.12.18

14:00-16:00

אנגלית

21.12.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

27.12.18

14:00-16:00

אנגלית

28.12.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- סיום

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

3.1.19

14:00-16:00

אנגלית

4.1.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

10.1.19

14:00-16:00

אנגלית

11.1.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

דת ולאומיות במזרח התיכון

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר

 
 
 
 
 

סמסטר ב'

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 604 חדר 11

תרגול פרסית: בניין 605 חדר 13

בניין 505 חדר 2

סמינריון "סוריה": בניין 505 חדר 105

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

21.2.19

14:00-16:00

אנגלית

22.2.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

28.2.19

14:00-16:00

אנגלית

1.3.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

7.3.19

14:00-16:00

אנגלית

8.3.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

14.3.19

14:00-16:00

אנגלית

15.3.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

21.3.19

פורים

22.3.19

פורים

 
 
 
 

28.3.19

14:00-16:00

אנגלית

29.3.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

4.4.19

14:00-16:00

אנגלית

5.4.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

11.4.19

חופשת פסח

12.4.19

חופשת פסח

 
 
 
 

18.4.19

חופשת פסח

19.4.19

פסח

 
 
 
 

25.4.19

פסח

26.4.19

פסח

 
 
 
 

2.5.19

14:00-16:00

אנגלית

3.5.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

9.5.19

יום העצמאות

10.5.19

חופשת עצמאות

 
 
 
 

16.5.19

14:00-16:00

אנגלית

17.5.19

9:00-9:45

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

23.5.19

14:00-16:00

אנגלית

24.5.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

30.5.19

14:00-16:00

אנגלית

31.5.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

6.6.19

 

יום הסטודנט

7.6.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

 

 

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

 

 

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

 

 

 

13.6.19

14:00-16:00

אנגלית

14.6.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

20.6.19

14:00-16:00

אנגלית

21.6.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר

 
 
 
 

סמסטר קיץ

 

בניין 507 חדר 1

בניין 507 חדר 2

 

יום חמישי

יום שישי

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

25.7.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

26.7.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

1.8.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

2.8.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

8.8.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

9.8.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

15.8.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

16.8.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

22.8.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

23.8.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

29.8.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

30.8.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות-מלחמה ושלום-מפגש 1

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

5.9.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

6.9.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- מלחמה ושלום- מפגש 2

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

12.9.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

13.9.19

8:00-10:00

לוחמה פסיכולוגית

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

19.9.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

20.9.19

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות-מלחמה ושלום-מפגש 3

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

26.9.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

27.9.19

8:00-10:00

לוחמה פסיכולוגית

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת- סיום

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

3.10.19

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

 

 

 

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית- סיום

 

 

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית- סיום

 

 

 
 

פירוט תכנית הלימודים- תכנית עמנואל מחזור ז', תשע"ט

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

דת ולאומיות במזרח התיכון

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

מתרגלים: גב' מוריה סובול+ מר בנימין פאקנהאד

4 ש"ש

א'+ב'

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק?

19-875-56

ד"ר אלישבע מכליס

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- "מכאן ולשאם"- סוריה היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

א'+ב'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

לאומיות פלסטינית

19-389-56

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

קיץ

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

חובות נוספות לתואר

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ