פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

 

 

 

 

סמינריון 1

 

 

 

 

משאבי אנוש

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

פסיכולוגיה חיובית

ד"ר דביר קוה

93-223-40

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

למידה ומומחיות בארגון

ד"ר איזק וייסברג

93-243-40

משילות מורכבת ומדיניות חברתית במערכות ציבוריות בישראל

ד"ר נרי הורוביץ

93-244-40

 

 

 

 

 

סמינריון 2

 

 

 

 

 

מדעי המדינה

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

תהליכי תקצוב

ד"ר הדר ליפשיץ

93-142-40

מגדר ועבודה

ד"ר שגית שילה לוין

93-209-40

 

 

 

 

 

חובה

משאבי אנוש

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר אמיר זילבר

93-252-40

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-40

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-41

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

מר ניר לויטן

93-052-42

תולדות המחשבה המדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

93-053-40

 

 

 

 

בחירה

משאבי אנוש

סמינר משאבי אנוש

ד"ר ראובן חיראק

93-215-40

מדעי המדינה

רטוריקה וניהול משא ומתן

ד"ר צוריאל ראשי

93-233-40

משלימה

ניהול שינויים בארגון

ד"ר דודי שלום

93-232-40

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-40

יהדות

תנ"ך

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-526-56