פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

ניקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה

סטטיסטיקה א'

גב' זהורית דון- גולן

93-011-40

0-4

סטטיסטיקה ב'

גב' זהורית דון- גולן

93-012-40

4-0

מינהל ציבורי

ד"ר שוש שור

93-098-40

2-2

ניהול משאבי אנוש

ד"ר גדי רביד

93-217-40

2-2

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אבי בר

93-129-40

2-2

התנהגות ארגונית א'

ד"ר דביר קווה

93-005-40

2-0

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-40

2-2

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 1

גב' לורן דגן

93-051-41

1-1

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 2

מר ניר לויטן

93-051-42

1-1

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 1

ד"ר ניב גולדשטיין

93-004-40

1-1

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 2

גב' לורן דגן

93-004-41

1-1

 

בחירה

מבוא לסוציולוגיה (בחירה במשלימה)

ד"ר עדה יורמן

93-201-40

2-2

אתיקה בניהול (בחירה במ. אנוש)

עו"ד אייל ברגר

93-222-40

4-0

יהדות

אישות

ד"ר דב הרמן

02-017-56

2-2