לוח בחינות תשע"ט

לוח בחינות לשנת תשע"ט- עמנואל ז'

סמסטר א

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

טעמי המצוות

03-096-56

מר אלי גורפינקל

18.1.19

09:00

15.2.19

09:00

דת ולאומיות במזה"ת

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

24.1.19

09:00

24.2.19

09:00

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה בקשי

23.6.19

09:00

23.7.19

09:00

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן

27.6.19

16:00

28.7.19

09:00

חברות איסלאמיות

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

2.7.19

09:00

4.8.19

09:00

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

7.7.19

09:00

13.8.19

09:00