בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה

93-302-20

ד"ר שירלי יהושוע שטרן

3.2.19

18:00

3.3.19

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

7.4.19

18:00

19.5.19

18:00

חברה, תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

12.5.19

18:00

23.6.19

18:00

פסיכופתולוגיה

93-302-20

ד"ר שירלי יהושוע שטרן

26.5.19

18:00

30.6.19

18:00

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

7.7.19

18:00

25.8.19

18:00

פשיעה, קורבנות וחולי 

93-336-20

ד"ר תהל אוזן

14.7.19

18:00

1.9.19

18:00

קרקע התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

28.7.19

18:00

8.9.19

18:00

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

28.7.19

18:00

8.9.19

18:00

ספרי תורה

01-002-58

ד"ר איתן פינקלשטיין

4.8.19

18:00

15.9.19

18:00

נושאים במקרא

01-094-58

ד"ר איילת סיידלר

5.5.19

18:00

16.6.19

18:00