בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-30

ד"ר דפנה עציון

3.2.19

18:00

10.3.19

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר דפנה עציון

26.5.19

18:00

14.7.19

18:00

כתיבה מדעית

93-008-30

ד"ר יעל סקה

20.1.19

18:00

17.2.19

18:00

כתיבה מדעית

93-008-31

גב' אסי אלגום

20.1.19

18:00

17.2.19

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר יעל סקה

10.2.19

18:00

31.3.19

18:00

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-30

ד"ר ענת אשד

27.1.19

18:00

17.3.19

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-30

ד"ר עדי בינס

24.3.19

18:00

28.4.19

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל – מבחן מושגים

93-129-30

ד"ר רוני קמפינסקי

24.2.19

18:00

17.4.19, יום ד' בשעה 16:00

16:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר יעל סקה

5.5.19

18:00

15.8.19, יום חמישי בשעה 16:00

16:00

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-30

ד"ר ענת אשד

7.4.19

18:00

12.5.19

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-30

ד"ר רוני קמפינסקי

30.6.19

18:00

4.8.19

18:00

אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

16.6.19

18:00

28.7.19

18:00

פרקים נבחרים

93-066-30

ד"ר דב לויטן

14.4.19

18:00

19.5.19

18:00

הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

3.3.19

18:00

6.6.19, יום חמישי בשעה 12:30

12:30

פרופילאות פלילית

93-337-30

ד"ר זהבית קינברג

7.7.19

18:00

25.8.19

18:00