בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה

93-302-30

ד"ר ענת אשד

3.2.19

18:00

3.3.19

18:00

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פינשטיין

30.12.18

18:00

27.1.19

18:00

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פינשטיין

24.3.19

18:00

28.4.19

18:00

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר

20.1.19

18:00

24.2.19

18:00

מחשבה מדינית

93-053-30

ד"ר שקלה שר

30.6.19

18:00

1.9.19

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

7.7.19

18:00

25.8.19

18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-30

ד"ר תהל אוזן

12.5.19

18:00

16.6.19

18:00

פסיכופתולוגיה

93-302-30

ד"ר ענת אשד

26.5.19

18:00

28.7.19

18:00

תרפיה באמצעות אומנויות

93-322-30

ד"ר משה בן סימון

23.6.19

18:00

8.9.19

18:00

נושאים במקרא

01-094-57

ד"ר איילת סיידלר

14.7.19

18:00

22.9.19

18:00

ספרי תורה

01-002-57

ד"ר איתן פינקלשטיין

4.8.19

18:00

18.9.19

יום ד' 

12:30