כיתות לימוד לשנה"ל תש"פ- מורשה כ"ד

תוכנית מורשה כ"ד:

 

ימי שלישי – בנין 604 כיתה 102

ימי שישי – בנין 604 כיתה 061

 

בסמינריון 1 אשר מתקיים בימי ג', הכיתות יהיו כדלקמן:

 

שם הסמינריון

מרצה

בנין

כיתה

מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

604

105

דת, חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפנסקי

604

102

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שבי

604

103

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

604

104

ישראל והאליטות – חברה המשנה הפניה?

ד"ר יוסי לונדין

604

13

 

 

בסמינריון 2 אשר מתקיים בימי ו', הכיתות יהיו כדלקמן:

 

שם הסמינריון

מרצה

בנין

כיתה

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

604

61

המזה"ת בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

604

105

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג

504

1

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

502

24

פסיכולוגיה וסוציולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

604

104

 

 

בתרגול בימי שישי בקורסים פסיכופתולוגיה /יחב"ל, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל בפסיכופתולוגיה –

קבוצה 1 עם מורן דוידיאן – בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם מורן בניסטי –  בנין 604 כיתה 101

 

בתרגיל ביחב"ל

קבוצה 1 עם ניר לויטן - בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם ד"ר אביחי ארביטמן –  בנין 604 כיתה 101