כיתות לימוד לסמס' ב' - מורשה כ"ד

תוכנית מורשה כ"ד  - כיתות לימוד לסמס' ב':

ימי שלישי – בנין 905 כיתה 62

ימי שישי –  בנין 1102 כיתה 2

 

בתרגול בקורסים תיאוריות בקרימינולוגיה / ממשל ופוליטיקה / הדרכה ביבליוגרפית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל תיאוריות בקרימינולוגיה -

קבוצה 1 עם תהל אוזן – בנין 403 כיתה 101

קבוצה 2 עם ד"ר זהבית קינברג – בנין 403 כיתה 218

 

בתרגיל ממשל ופוליטיקה –

קבוצה 1 עם ניר לויטן - בנין 403 כיתה 101

קבוצה 2 עם לורן דגן - בנין 403 כיתה 218

 

 

תרגול בסטטיסטיקה בימי ג' בין השעות 14:00-16:00 (לא חובה אך מומלץ!) - בנין 505 כיתה 202