בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

קביעת מדיניות

93-826-30

ד"ר דניאלה שנקר

15.9.19

18:00

24.11.19

18:00

עבריינות נוער

93-329-30

ד"ר תהל אוזן

6.10.19

18:00

1.12.19

18:00

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית: עולמם של נפגעי עבירה

93-338-30

 

ד"ר יעל סקה

17.11.19

18:00

12.1.20

18:00

המאבק על ההגמוניה

93-445-30

ד"ר דוד קורן

27.10.19

18:00

8.12.19

18:00

מועדי ישראל – משבועות ועד חגי תשרי

02-0473-59

ד"ר בעז שפיגל

3.11.19

18:00

15.12.19

18:00

אישות-תלמוד, הלכה ומנהג

02-017-57

ד"ר דב הרמן

10.11.19

18:00

5.1.20

18:00