בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

27.10.19

18:00

1.12.19

18:00

תורת הענישה

93-301-30

פרופ' תומר עינת

6.10.19

18:00

24.11.19

18:00

סטיה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

17.11.19

18:00

5.1.20

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

3.11.19

18:00

8.12.19

18:00

רמב"ם

03-099-57

ד"ר מאיר סיידלר

10.11.19

18:00

15.12.19

18:00