בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

הנעת עובדים

93-204-40

ד"ר מתי רחמים

15.9.19

18:00

24.11.19

18:00

מניהול למנהיגות

93-231-40

ד"ר דביר קוה

6.10.19

18:00

1.12.19

18:00

רטוריקה וניהול משא ומתן

93-233-40

ד"ר צוריאל ראשי

8.9.19

18:00

17.11.19

18:00

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

27.10.19

18:00

8.12.19

18:00

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

01-802-59

ד"ר איילת סיידלר

10.11.19

18:00

15.12.19

18:00

סוגיות ערכיות בבראשית ושמות

01-054-56

ד"ר איתן פינקלשטיין

3.11.19

18:00

22.12.19

9:00