לוח זמנים לשנת תש"פ

לוח זמנים | קורסי תוכנית "עמנואל" | שנת תש"פ

 

תוכנית עמנואל | מחזור ח' | תש"פ

 

סמסטר א'

 

חמישי

שישי

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

31.10.19

14:00-16:00

אנגלית

1.11.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

7.11.19

14:00-16:00

אנגלית

8.11.19

8:00-9:30

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

9:45-11:15

דת ולאומיות במזה"ת

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

11:30-13:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

14.11.19

14:00-16:00

אנגלית

15.11.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

יהדות- מפגש 1

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

21.11.19

14:00-16:00

אנגלית

22.11.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

28.11.19

14:00-16:00

אנגלית

29.11.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

5.12.19

14:00-16:00

אנגלית

6.12.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

12.12.19

14:00-16:00

אנגלית

13.12.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

19.12.19

14:00-16:00

אנגלית

20.12.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

26.12.19

חנוכה

27.12.19

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

 

 

 

2.1.20

14:00-16:00

אנגלית

3.1.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

9.1.20

14:00-16:00

אנגלית

10.1.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

11:45-13:15

יהדות- מפגש 2

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

16.1.20

14:00-16:00

אנגלית

17.1.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

23.1.20

14:00-16:00

אנגלית

24.1.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

דת ולאומיות במזה"ת

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

30.1.20

חופשת סמסטר

31.1.20

חופשת סמסטר

 
 

6.2.20

7.2.20

 
 

13.2.20

14.2.20

 
 

20.2.20

21.2.20

 
 

27.2.20

28.2.20

 
 

סמסטר ב'

 

5.3.20

14:00-16:00

אנגלית

6.3.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

12.3.20

14:00-16:00

אנגלית

13.3.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

19.3.20

14:00-16:00

אנגלית

20.3.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

26.3.20

14:00-16:00

אנגלית

27.3.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

2.4.20

פסח

3.4.20

פסח

 
 
 
 

9.4.20

פסח

10.4.20

פסח

 
 
 
 

16.4.20

פסח

17.4.20

פסח

 
 
 
 

23.4.20

14:00-16:00

אנגלית

24.4.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

30.4.20

14:00-16:00

אנגלית

1.5.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

7.5.20

14:00-16:00

אנגלית

8.5.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

14.5.20

14:00-16:00

אנגלית

15.5.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

21.5.20

14:00-16:00

אנגלית

22.5.20

יום ירושלים

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

28.5.20

שבועות

29.5.20

שבועות

 
 
 
 

4.6.20

14:00-16:00

אנגלית

5.6.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

11.6.20

14:00-16:00

יום הסטודנט

12.6.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

 

 

 

18.6.20

14:00-16:00

אנגלית

19.6.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

25.6.20

14:00-16:00

אנגלית

26.6.20

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית- הרצאה

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה / סוריה: "מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

פרסית- תרגיל

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

2.7.20

חופשת סמסטר

3.7.20

חופשת סמסטר

 
 

9.7.20

10.7.20

 
 

16.7.20

17.7.20

 
 

23.7.20

24.7.20

 
 

סמסטר קיץ

 

30.7.20

צום ט' באב

31.7.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

6.8.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

7.8.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

13.8.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

14.8.20

8:00-9:30

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

9:45-11:15

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

13:30-13:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

20.8.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

21.8.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

27.8.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

28.8.20

8:00-10:00

יהדות- מפגש 1

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

3.9.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

4.9.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

10.9.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

11.9.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

17.9.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

18.9.20

ערב ר"ה

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

24.9.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

25.9.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

11:45-13:15

יהדות- מפגש 2

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

1.10.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

2.10.20

סוכות

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

8.10.20

סוכות

9.10.20

סוכות

 
 
 
 

15.10.20

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

16.10.20

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

שנת לימודים תשפ"א החל מ18/10/19

 
 

פירוט תכנית הלימודים- תכנית עמנואל מחזור ח', תש"פ

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

דת ולאומיות במזרח התיכון

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה- הרצאה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית- תרגיל

19-901-57

גב' מוריה סובול

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית- תרגיל

19-901-58

מר בנימין פאקנהאד

2 ש"ש

א'+ב'

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק?

19-875-56

ד"ר אלישבע מכליס

2 ש"ש

א'+ב'

"מכאן ולשאם": סוריה- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

א'+ב'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

לאומיות פלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

קיץ

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- ט.נ

 

 

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

חובות נוספות לתואר

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- סוגיות בנושאים אקטואלים

02-093-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ