כיתות לימוד

כיתת הלימוד עבור ימים חמישי ושישי:

בניין 403 כיתה 2