כיתות לימוד

קורס

מתי מתקיים

כיתת לימוד

 

אנגלית

יום חמישי, 14:00-16:00

בניין 507 כיתה 2

 

פרסית- הרצאה

יום חמישי, 16:00-18:00

בניין 507 כיתה 2

 

פרסית- תרגיל (מוריה סובול)

יום חמישי, 18:00-20:00

בניין 507 כיתה 2

 

פרסית- תרגיל (בנימין פאקנהאד)

יום חמישי, 18:00-20:00

בניין 605 כיתה 13

 

מבוא למחקר מתקדם

יום חמישי, 20:00-22:00

בניין 507 כיתה 2

 

אסלאם מודרני

יום שישי, 8:00-10:00

בניין 507 כיתה 101

 

סמינריון בנושא "סוריה"

יום שישי, 10:00-12:00

סמסטר א': בניין 505 כיתה 104

 

סמסטר ב': בניין 505 כיתה 3

 

סמינריון בנושא "עיראק"

יום שישי, 10:00-12:00

בניין 507 כיתה 101

 

דת ולאומיות במזה"ת

יום שישי, 12:00-14:00

בניין 507 כיתה 101

* מתקיים בסמסטר א' בלבד

חברות אסלאמיות

יום שישי, 12:00-14:00

בניין 507 כיתה 101

* מתקיים בסמסטר ב' בלבד

 

קורסי יהדות- תקבלו הודעה על מיקום הכיתה לקראת המפגש.
* כיתות הלימוד מופיעות גם במידע האישי שלכם. שימו לב כי כיתת הלימוד בתרגיל פרסית עם בנימין פאקנהאד שונה. נא להתעלם מהכיתה המופיעה במערכת ולהתייחס לכיתה שמופיעה כאן.