פירוט תכנית לימודים

תכנית הדר- מחזור ה' | שנה"ל תש"פ

תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך- זרועות הביטחון

שם הקורס

קוד קורס

מרצה

נ"ז

קורסים שנתיים- 6 ש"ש (סמסטרים א+ב)

 

 

 

יחסי עבודה במערכת החינוך-מתוקשב

77-912-25

פרופ' שכטר חן

2

מנהיגות מערכתית-סמינריון

77-886-25

פרופ' שכטר חן

2

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

77-813-25

פרופ' אורלי שפירא

2

סמסטר א'- 4 ש"ש

 

 

 

מערכת מינהל החינוך במשפט

77-909-25

עו"ד יעל כפרי

1

כלכלת חינוך-מיקרו

77-896-25

ד"ר איריס בן דוד הדר

1

מחקר איכותני

77-904-25

ד"ר אריאל לוין

1

מחקר כמותי בסיסי 1

77-707-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

סמסטר ב' - 6 ש"ש

 

 

 

זכויות המנהל, המורה ואחריותם לתלמידיהם

77-910-25

עו"ד יעל כפרי

1

כלכלת החינוך-מאקרו

77-897-25

ד"ר איריס בן דוד הדר

1

מחקר כמותי בסיסי 2

77-708-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

SPSS

77-770-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

העצמה ופיתוח צוות

77-8380-25

ט.נ

1

הפרקטיקה בעבודת מנהל בית הספר

77-9362-25

ד"ר ליזי שמעוני הרשקוביץ'

1

סמסטר קיץ - 6 ש"ש

 

 

 

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

77-857-25

ד"ר יעל אלרז שפירא

1

אתיקה וחינוך

77-936-25

ד"ר צוריאל ראשי

1

תהליכי קבלת החלטות

77-848-25

ד"ר עדי בינס

2

מדיניות המימון של החינוך-מושגי יסוד-מתוקשב

77-929-25

ד"ר איריס בן דוד

1

מדיניות המימון של החינוך-תאוריות מתקדמות-מתוקשב

77-930-25

ד"ר איריס בן דוד

1

חובות נוספות

קורס השלמה-תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך-סמסטר א' מצטרפים למחלקה

77-200-01

פרופ' אורלי שפירא

1

אנגלית לתואר שני- סמסטרים א'+ב'

77-701-25

גב' גילית וייס קלמנוביץ'

2

בחינה ביבליוגרפית לתואר שני

77-960-25

ד"ר חיים שקד

 

יהדות- (4 ש"ש)

 

 

 

מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים- מתוקשב- סמסטר א'

02-093-56

ד"ר אלי גרופינקל

2

מלחמה ושלום במקרא-מתוקשב- סמסטר קיץ

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2

*התכנית כפופה לשינויים