כיתות לימוד

תוכנית מורשה כ"ה (שנה ראשונה):

 

ימי שלישי – בנין 905 כיתה 62

ימי שישי –  בנין 1104 כיתה 42

 

בתרגול בקורסים תיאוריות בקרימינולוגיה / ממשל ופוליטיקה / הדרכה ביבליוגרפית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל תיאוריות בקרימינולוגיה -

קבוצה 1 עם מורן דוידיאן – בנין 1104 כיתה 042

קבוצה 2 עם ניר רוזמן – בנין 1104 כיתה 249

 

בתרגיל ממשל ופוליטיקה –

קבוצה 1 עם ניר לויטן - בנין 1104 כיתה 042

קבוצה 2 עם לורן דגן - בנין 1104 כיתה 249

 

בקורס הדרכה ביבליוגרפית –

קבוצה 1 עם לורן דגןבנין 1104 כיתה 042

קבוצה 2 עם ד"ר אביחי ארביטמן - בנין 1104 כיתה 249

 

תרגול בסטטיסטיקה בימי ג' בין השעות 14:00-16:00(לא חובה אך מומלץ!) –  בנין 605 כיתה 201