כיתות לימוד

 

תוכנית משא"ן י"ב (שנה ראשונה):

 

ימי שני – בנין 1002 כיתה 1

 

ימי שישי – בנין 1002 כיתה 1

 

בתרגול בימי שני, בקורסים ממשל ופוליטיקה / הדרכה ביבליוגרפית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגול ממשל ופוליטיקה -

קבוצה 1 עם לורן דגן – בנין 1002 כיתה 1

קבוצה 2 עם ניר לויטן – בנין 1002 כיתה 61

 

בקורס הדרכה ביבליוגרפית

קבוצה 1 עם ד"ר ניב גולדשטיין – בנין 1002 כיתה 001

קבוצה 2 עם לורן דגן -  בנין 1002 כיתה 61

 

תרגול בסטטיסטיקה בימי ב', בין השעות 14:00-16:00 (לא חובה אך מומלץ!) -  בנין 505 כיתה 202