בחינות תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מחשבה מדינית

93-053-40

ד"ר ניב גולדשטיין

31.5.20

18:00

5.7.20

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

22.3.20

18:00

26.4.20

18:00

יחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

14.6.20

18:00

2.8.20

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

26.7.20

18:00

13.9.20

18:00

ניהול שינויים בארגון

93-232-40

ד"ר דודי שלום

19.7.20

18:00

6.9.20

18:00

ניהול קשרי עובדים

93-435-40

ד"ר מיכל סלצקי

21.6.20

18:00

9.8.20

18:00

אתיקה, רפואה והלכה

03-607-56

ד"ר אלי גורפינקל

12.7.20

18:00

30.8.20

18:00

רטוריקה וניהול מו"מ 93-233-40 ד"ר צוריאל ראשי 28.6.20 18:00 23.8.20 9:00