בחינות

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון גולן

9.2.20

18:00

8.3.20

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

ד"ר זהורית דדון גולן

28.6.20

18:00

9.8.20

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

7.6.20

18:00

26.7.20

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

15.3.20

18:00

19.4.20

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל, מבחן מושגים

93-129-40

ד"ר אבי בר

23.2.20

18:00

29.3.20

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

5.7.20

18:00

30.8.20

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

31.5.20

18:00

19.7.20

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-40

ד"ר אבי בר

14.6.20

18:00

2.8.20

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

21.6.20

18:00

23.8.20

18:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

12.7.20

18:00

6.9.20

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

22.3.20

18:00

26.4.20

18:00