בחינות תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-30

ד"ר דפנה עציון

23.2.20

18:00

19.4.20

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר דפנה עציון

21.6.20

18:00

26.7.20

18:00

כתיבה מדעית

93-008-30

ד"ר יעל סקה

2.2.20

18:00

1.3.20

18:00

כתיבה מדעית

93-008-31

ד"ר רויטל נאור-זיו

2.2.20

18:00

1.3.20

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-30

ד"ר שגית שילה לוין

22.3.20

18:00

26.4.20

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר זהבית קינברג

16.2.20

18:00

15.3.20

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר זהבית קינברג

14.6.20

18:00

2.8.20

18:00

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-30

ד"ר אמיר זילבר

28.6.20

18:00

9.8.20

18:00

אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

3.5.20

18:00

12.7.20

18:00

פרקים נבחרים

93-066-30

ד"ר דב לויטן

5.4.20

18:00

17.5.20

18:00

הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

29.3.20

18:00

10.5.20

18:00

פרופילאות פלילית

93-337-30

ד"ר זהבית קינברג

31.5.20

18:00

19.7.20

18:00

מבוא לתקשורת המונים

93-120-30

ד"ר גלעד גרינוולד

5.7.20

18:00

23.8.20

18:00