פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

חובה

סטטיסטיקה א'

גב' מורן שמש- עירון

93-011-20

סטטיסטיקה ב'

גב' מורן שמש- עירון

93-012-20

מחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר אמיר זילבר

93-250-20

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-051-20

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 1 תרגיל

מר ניר לויטן

93-051-21

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-22

תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל אביעד

93-300-20

תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 1 תרגיל

   ד"ר תהל אוזן

93-300-21

תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 2 תרגיל

ד"ר זהבית קינברג

93-300-22

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 1

גב' לורן דגן

93-004-20

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 2

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-129-20

בחירה

עבריינות נוער (בחירה בח.קרמינולוגיה)

 ד"ר תהל אוזן

93-329-20

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה

ד"ר דוד קורן

93-445-20

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20