פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

חובה

סטטיסטיקה א'

ד"ר דפנה עציון

93-011-30

סטטסיטיקה ב'

ד"ר דפנה עציון

93-012-30

תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל סקה

93-300-30

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל - קבוצה 1

ד"ר זהבית קינברג

93-300-31

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל - קבוצה 2

ד"ר תהל אוזן

93-300-32

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר ענת אשד

93-250-30

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-30

ממשל ופוליטיקה- תרגיל - קבוצה 1

ד"ר אביחי ארביטמן

93-051-31

ממשל ופוליטיקה- תרגיל - קבוצה 2

גב' לורן דגן

93-051-32

כתיבה מדעית - קבוצה 1

ד"ר יעל סקה

93-008-30

כתיבה מדעית - קבוצה 2

גב' אסי אלגום

93-008-31

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

93-129-30

בחירה

פרקים נבחרים (בחירה בביטחון)

ד"ר דב לויטן

93-066-30

הפרעות קשב וריכוז (בחירה בקרימינ')

ד"ר זהבית קינברג

93-324-30

אלימות כנגד נשים (בחירה בקרימינ')

ד"ר יעל סקה

93-306-30

פרופילאות פלילית (בחירה בקרימינ')

ד"ר זהבית קינברג

93-337-30