פירוט תכנית לימודים

שם הקורס

מרצה

מס קורס

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

פרקים נבחרים

ד"ר דב לויטן

93-066-20

זהויות יהודיות בישראל

פרופ' אשר כהן

93-135-20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

02-017-59