קיץ תש"פ - קיץ שנה א'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-40

התנהגות ארגונית ב'

ד"ר דביר קוה

93-006-40

ניהול ופיתוח קריירות

ד"ר הילה כהן - ניסן

93-216-40

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

סוציולוגיה דיגיטלית

גב' ענבר מיכלזון

93-239-40

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-59