קיץ תש"פ - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-40

הנעת עובדים

ד"ר מתי רחמים

93-204-40

מניהול למנהיגות

ד"ר דביר קוה

93-231-40

דיני ויחסי עבודה

עו"ד אייל ברגר

93-405-40

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-56

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-56