קיץ תש"פ - קיץ שנה א'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

פרקים נבחרים

פרופ' דב לויטן

93-066-20

זהויות יהודיות בישראל

פרופ' אשר כהן

93-135-20

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-329-20

אישות - תלמוד הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

02-097-58