קיץ תש"פ - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-20

רטוריקה תעמולה והופעה לפני קהל

ד"ר צוריאל ראשי

93-059-20

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-20

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-526-57

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-57