קיץ תש"פ - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

הפרעות אכילה

ד"ר רויטל נאור זיו

93-323-30

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-329-30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

ד"ר יעל סקה

93-338-30

המאבק על ההגמוניה

ד"ר דוד קורן

93-445-30

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר

93-826-30

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-014-56

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-58