בחינות קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

הפרעות אכילה

93-323-30

ד"ר רויטל נאור זיו

15.11.20

18:00

3.1.21

18:00

עבריינות נוער

93-329-30

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

30.8.20

18:00

11.10.20

18:00

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

93-338-30

ד"ר יעל סקה

25.10.20

18:00

29.11.20

18:00

המאבק על ההגמוניה

93-445-30

ד"ר דוד קורן

18.10.20

18:00

6.12.20

18:00

קביעת מדיניות

93-826-30

ד"ר דניאלה שנקר

1.11.20

18:00

20.12.20

18:00

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

 

04-014-56

 

ד"ר דן יפה

13.9.20

18:00

22.11.20

18:00

מועדי ישראל

02-0473-58

ד"ר בעז שפיגל

8.11.20

18:00

27.12.20

1800