בחינות קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

 

מועד א

 

 

שעה

מועד ב

 

שעה

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אופיר נדב

25.10.20

18:00

6.12.20

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

8.11.20

18:00

27.12.20

18:00

פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

18.10.20

18:00

29.11.20

18:00

זהויות יהודיות בישראל

93-135-20

פרופ' אשר כהן

15.11.20

18:00

3.1.21

18:00

עבריינות נוער

93-329-20

ד"ר תהל אוזן בן צבי

1.11.20

18:00

20.12.20

18:00

אישות - תלמוד הלכה ומנהג

02-097-58

ד"ר דב הרמן

11.10.20

18:00

22.11.20

18:00