פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

חובה

מדעי המדינה

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-051-20

שנתי

2

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-051-21

שנתי

1

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-22

מחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

שנתי

2

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-129-20

שנתי

2

קרימינולוגיה

תאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל סקה

93-300-20

שנתי

2

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-300-21

שנתי

1

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

מר ניר רוזמן

93-300-22

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר ענת אשד

93-250-20

שנתי

2

משלימה

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תרגיל

גב' לורן דגן

93-004-20

שנתי

1

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

סטטיסטיקה תאורית א'

גב' מורן שמש- עירון

93-011-20

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

גב' מורן שמש- עירון

93-012-20

ב'

2

בחירה

קרימינולוגיה

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-329-20

ב'

1

משלימה

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלם

ד"ר דוד קורן

93-445-20

ב'

1

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20

ב'

1