פירוט קורסים לשנת תשפ"ג

פירוט קורסים לשנת תשפ"ג - מורשה כ"ח

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

חובה

ניהול

יסודות הניהול

ד"ר דפנה ברילר לובובסקי

93-799-20

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-098-20

מדעי המדינה

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-051-20

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-051-21

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-22

תולדות המחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-129-20

ביטחון ומזרח תיכון

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-20

מתודולוגית

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תרגיל

גב' לורן דגן

93-004-20

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

סטטיסטיקה תאורית א'

גב' מורן שמש עירון

93-011-20

סטטיסטיקה היסקית ב'

גב' מורן שמש עירון

93-012-20

בחירה

מובנית

ניהול

תורת הארגונים

ד"ר הילה כהן ניסן

93-247-20

ביטחון ומזרח תיכון

מדיניות הביטחון של ישראל

ד"ר איתן ברק

93-029-20