קיץ תשפ"א - קיץ שנה א'

משאן י"ג

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-40

2

התנהגות ארגונית ב'

ד"ר דביר קוה

93-006-40

1

ניהול ופיתוח קריירות

ד"ר הילה כהן - ניסן

93-216-40

1

סוציולוגיה דיגיטלית

גב' ענבר מיכלזון

93-239-40

2

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

1

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-56

2