קיץ תשפ"ג - קיץ שנה א'

משאן ט"ו

סוג קורס

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

 

חובה

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-40

2

התנהגות ארגונית ב'

ד"ר דביר קוה

93-006-40

1

 

בחירה

מובנית

ניהול ופיתוח קריירות

ד"ר הילה כהן - ניסן

93-216-40

1

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

1

סוציולוגיה דיגיטלית

גב' ענבר מיכלזון

93-239-40

2

יהדות

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-56

2