קיץ תשפ"ג - קיץ שנה א'

מורשה כ"ח

סוג קורס

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

 

חובה

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

2

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

2

 

בחירה

מובנית

פרקים נבחרים

ד"ר דב לויטן

93-066-20

2

זהויות יהודיות בישראל

פרופ' אשר כהן

93-135-20

1

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20

1

יהדות

דיני משפחה

ד"ר דב הרמן

02-097-56

2