קיץ תשפ"א - קיץ שנה א'

מורשה כ"ו

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

2

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

2

פרקים נבחרים

פרופ' דב לויטן

93-066-20

2

זהויות יהודיות בישראל

פרופ' אשר כהן

93-135-20

2

דיני משפחה - תלמוד הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

02-097-56

2