קיץ תשפ"א - קיץ שנה ב'

ניצבים י"ח

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

הפרעות אכילה

ד"ר רויטל נאור זיו

93-323-30

1

עבריינות נוער

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-329-30

1

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-30

1

המאבק על ההגמוניה

ד"ר דוד קורן

93-445-30

1

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-014-56

2

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-58

2