מועדי בחינות קיץ תשפ"א

 
 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

24/10/2021

18:00

12/12/2021

18:00

תורת הענישה

93-301-30

פרופ' תומר עינת

10/10/2021

18:00

14/11/2021

18:00

סטייה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

17/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

31/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

טעמי המצוות במחשבה היהודית

03-095-56

ד"ר אלי גורפינקל

03/10/2021

18:00

07/11/2021

18:00