בחינות קיץ תשפ"ב

 

תוכנית -  ניצבים י"ט

שם הקורס

מס' קורס

שם המרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

בין קורבנות לצמיחה פוסט-טראומטית

93-338-30

ד"ר יעל סקה

2.10.22

18:00

27.11.22

18:00

טרור וגרילה

93-125-31

ד"ר איתמר ריקובר

6.11.22

18:00

18.12.22

09:00

פונדמנטליזם במזרח התיכון

93-030-30

ד"ר מנחם מרחבי

13.11.22

18:00

1.1.23

18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-30

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

23.10.22

18:00

4.12.22

18:00

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

04-014-56

ד"ר דן יפה

30.10.22

18:00

11.12.22

18:00

מועדי ישראל

02-0473-58

ד"ר בעז שפיגל

20.11.22

18:00

29.12.22

09:00