מועדי בחינות קיץ תשפ"א

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

הפרעות אכילה

93-323-30

ד"ר רויטל נאור זיו

31/10/2021

18:00

26/12/2021

18:00

עבריינות נוער

93-329-30

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

10/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

טרור וגרילה

93-125-30

ד"ר איתמר ריקובר

07/11/2021

18:00

02/01/2022

18:00

המאבק על ההגמוניה

93-445-30

ד"ר דוד קורן

24/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

04-014-56

ד"ר דן יפה

17/10/2021

18:00

12/12/2021

18:00

מועדי ישראל

02-0473-58

ד"ר בעז שפיגל

14/11/2021

18:00

09/01/2022

18:00