מועדי בחינות קיץ תשפ"א

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אופיר נדב

10/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

31/10/2021

18:00

12/12/2021

18:00

פרקים נבחרים

93-066-20

פרופ' דב לויטן

24/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

זהויות יהודיות בישראל

93-135-20

פרופ' אשר כהן

07/11/2021

18:00

26/12/2021

18:00

דיני משפחה - תלמוד הלכה ומנהג

02-097-56

ד"ר דב הרמן

17/10/2021

18:00

14/11/2021

18:00