מועדי בחינות קיץ תשפ"א

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר

17/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

24/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

ניהול קשרי עובדים

93-435-20

ד"ר מיכל סלצקי

10/10/2021

18:00

14/11/2021

18:00

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

04-526-56

ד"ר דן יפה

31/10/2021

18:00

26/12/2021

18:00

מועדי ישראל

02-0473-57

ד"ר בעז שפיגל

07/11/2021

18:00

12/12/2021

18:00