בחינות קיץ תשפ"ב

תוכנית - משא"ן י"ג

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

קבלת החלטות

93-056-40

ד"ר דניאלה שנקר

23.10.22

18:00

4.12.22

18:00

הנעת עובדים

93-204-40

ד"ר מתי רחמים

18.9.22

18:00

13.11.22

18:00

מניהול למנהיגות

93-231-40

ד"ר הילה כהן ניסן

6.11.22

18:00

18.12.22

09:00

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

30.10.22

18:00

11.12.22

18:00

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

01-802-56

ד"ר איילת סיידלר

2.10.22

18:00

27.11.22

18:00

מועדי ישראל

02-0473-56

ד"ר בעז שפיגל

20.11.22

18:00

29.12.22

09:00